Galatasaray Kulübü resmi internet sitesinden, sarı-kırmızılı kulübün basketbol kız altyapı gruplarına ait bir açıklama yayınladı.

Yapılan açıklama şöyle:

2 Eylül 2023 tarihinde toplumsal medyada Kulübümüz Basketbol Kız Altyapı Ekiplerine ait yapılan ithamların akabinde yaptığımız araştırmada çıkan sonuçları -söz verdiğimiz gibi- açık ve şeffaf biçimde paylaşmak isteriz.

Konunun tarafımıza ulaştığı günden başlayarak Kontrol Konseyimiz ile birlikte Bayan Erkek Fırsat Eşitliği Kurulumuz ve Hukuk Müşavirliğimiz üyelerinden oluşturulan bir komite araştırmalara başlamıştır. Sağlıklı ve objektif bir değerlendirme için çalışanlar, veliler ve atletlerden oluşan toplam 22 kişi ile kapsamlı görüşmeler yapılmış, kelamlı ve yazılı açıklamalarına başvurulmuştur.

İlk ve en kıymetli konu olarak kelam konusu toplumsal medya paylaşımına husus olan altyapı ekip koçlarından birinin cinsel istismar kapsamında değerlendirilebilecek tıpta “özel ilgi”, ayrımcılık, cinsel ima ya da tacize girebilecek nitelikte halleri hiçbir surette sergilemediği hem sportmen hem de görüşülen diğer velilerin açıklamaları üzerinden kesinleştirilmiştir. Eksik ve varsayımsal bilgi ile bu kadar ağır bir hatası isnat eden kişinin sorumluluğu üstlenmesini talep etmekteyiz.

Diğer taraftan bu süreç kapsamında misyon yapan başka bir çalışanın atletlere asimetrik ölçüde sert yansılar verebildiği, velilere karşı dışlayıcı ve tepkisel davranabildiği, özetle atletlere makus örnek oluşturacak ve topluluğa yakışmayacak bir profil sergilediği ortaya çıkarılmış ve iş akdi sonlandırılmıştır. Atlet ve veli iletişim yaklaşımındaki beklentilere ilişkin dört çalışan ve yöneticiye de yazılı ihtarda bulunulmuştur.

Kız basketbol altyapı gruplarımızda başlayan bu süreçle birlikte tüm altyapı ekiplerimizin idare sistematiğinde aşağıda çok kısa başlıklarla görülebilecek şekilde yeni düzenlemelere gidilmesine karar verilmiştir. Buna nazaran ;

Eğitim yaklaşımlarının çağımızın toplumsal ve ferdi değişimlerine uygun olarak güncellenmesi gereksiniminden hareketle tüm altyapı ekipleri antrenörlerine ve idare dahil sportmen teması olan tüm takımlara yeni kuşak pedagojisine uygun eğitim ve iletişim yaklaşımlarının geliştirebilmeleri için sistemli eğitimler verilecektir.

Günümüz ebeveyn yaklaşımına uyumlanmak ve velilerin farklı beklenti ve taleplerine daha yakından karşılık verebilmek için yazılı ve kelamlı olarak nizamlı ve proaktif bilgilendirme ve iş birliği ortamları yaratılacaktır.

Kulübümüzün tüm çalışanlarını imzalamış olduğu Etik Davranış Kodu altyapı ekiplerinin atlet datalarına dağıtılacak ve yeniden Kulübümüz içerisinde faal olarak faaliyet gösteren Etik Danışma ve İhbar Çizgisi veli ve sportmen kullanımına da açılacaktır.

Sporcuların gelişimlerinin bir modülü olarak her dönem en az bir sefer olmak üzere bir uzman tarafından pedagojik değerlendirmeye alınmaları ve hususun paydaşlarına raporlanması sağlanacaktır.

Sezon boyunca idman kayıtlarının merkezi olarak görevlendirilmiş bir kişi tarafından tertipli olarak izlenmesi sağlancaktır.
Daha evvel belirttiğimiz üzere Galatasaray Spor Kulübü olarak öncü rolümüzün şuuru içindeyiz. Her vakit açık ve şeffaf iletişim kurmak; yalnızca tebrikleri değil, yapan geribildirimleri de değerlendirerek daima büyüme ve gelişim zihniyeti içinde çalışmak ahlaki, vicdani ve toplumsal sorumluluğumuzdur.

Saygılarımızla…